06/08/2018

האחריות התאגידית של ארגונים היא איננה מושג חדש. בין אם המנהל אוחז בהשקפה "ירוקה" או "חברתית" ובין אם לא, סביבת הפעילות בה פועלים ארגונים משתנה, ובזמן שבו משקיעים שמים דגש רב יותר על הכללת ומדידת נושאי סביבה, חברה וממשל (Environmental, Social, Governance – ESG)  לצורך יצירת ערך ארוך טווח, עולה במקביל ציפיות מחזיקי העניין האחרים (לקוחות, רגולטור, גופי תקשורת ועוד) לפעול בנושאים אלו גם כן. על מנת לבחון כיצד משפיע שינוי זה על האופן בו מתנהלות חברות, נערך על ידי ה-Audit Committee Institute של KPMG סקר בינלאומי בקרב 900 חברי דירקטוריון ומנהלים בכירים מ-41 מדינות, במטרה להבין יותר לעומק עד כמה החברות הגדולות מטמיעות שיקולים סביבתיים-חברתיים בתהליכי קבלת ההחלטות ובליבת הפעילות העסקית שלהן.

מהסקר עולות כמה תובנות בולטות במיוחד:

פחות ממחצית מהמשיבים סבורים שלהגברת העיסוק בסוגיות בנושאי סביבה, חברה וממשל (ESG) יש נטייה לשפר את ביצועיה העסקיים של החברה. למרות שהמשקיעים המוסדיים הגדולים שבים ומדגישים כיום את הקשר הישיר בין נושאי ESG לביצועים הפיננסיים, היתרון התחרותי וההישרדות בטווח הארוך –47% מהמשיבים אמרו שהטיפול בסוגיות האלה קשור יותר לניהול מוניטין או למיתוג של החברה, ציפיות הלקוחות, העובדים ושאר מחזיקי העניין. לכן, אחד האתגרים הגדולים ביותר שחברות צריכות להתמודד איתם כיום הוא המעבר משיח על ESG כחלק מניהול הסיכונים לדגש על התועלות הברורות שהארגון מפיק מעיסוק בתחומים האלה.

מרבית המנהלים הבכירים טוענים כי הגורם המרכזי להגברת העיסוק בנושאי אחריות תאגידית הוא ציפיות ולחץ מצד לקוחות ועובדים, והסיכון לפגיעה במוניטין של הארגון. כלומר, נושאי ESGממשיכים להידחק לרוב לשוליים במקום להיטמע בליבת הפעילות העסקית (אסטרטגיה, פעילות וניהול סיכונים). פחות מרבע מהמשיבים דיווחו כי הצליחו להביא את התחום לליבת האסטרטגיה בצורה מוצלחת. זה לא מאוד מפתיע בהתחשב בעובדה שרק מחצית מהמשיבים רואים את הקשר בין נושאי ESG לבין ביצועי הארגון בטווח הארוך. אחד האתגרים הגדולים שהמשיבים לסקר הצביעו עליהם הוא העובדה שנושאי סביבה, חברה וממשל עדיין נתפסים כתחום "רך", ולכן לא ניתנת לו עדיפות גבוהה. לרוב הם גם לא טורחים למדוד את ההשפעה שיש לעסק על החברה והסביבה וכיצד היא משפיעה על הביצועים הפיננסיים. המנהלים נתונים ללחץ רב לייצר תוצאות בטווח הקצר, חיים מרבעון לרבעון, ומנתקים בין אחריות תאגידית להחלטות עסקיות או פיננסיות.

לדירקטוריון יש תפקיד קריטי בקידום הפעילות של הארגון בתחומי האחריות התאגידית.רק 11% מהמשיבים דיווחו כי הטיפול של הדירקטוריון בסיכונים ובהזדמנויות הקשורים ב-ESG טוב מספיק ורובם טענו כי יש מקום אדיר להגדלת חלקו של הדירקטוריון בפיקוח על הביצועים בנושאי ESG. על מנת שזה יקרה, חייבים לתת לנושאי סביבה, חברה וממשל עדיפות אסטרטגית, להבהיר מה האחריות של הדירקטוריון בפיקוח על ביצועי החברה בתחומים אלה ולשפר את זרימת המידע בתחום – בתוך הארגון ומחוץ לו.