27/05/2020

המחלקה המקצועית בפירמה היא הוותיקה והמובילה בישראל. היא אחראית על כל תחום הייעוץ החשבונאי לרבות בהתייחס ל- IFRS, , US GAAP תקינה חשבונאית ישראלית, IPSAS ועוד. המחלקה מלווה את כל לקוחותינו בכל התעשיות והמגזרים.

עובדי המחלקה אחראים על ליווי תשקיפים בישראל ובחו"ל, ליווי פרויקטים גדולים כגון מעבר בין תקינות שונות, אימוץ תקנים חדשים, חוות דעת חשבונאיות וסקירת דוחות כספיים של חברות ציבוריות לפני פרסומם. כמו כן, עובדי המחלקה אחראים על ליווי צוותי הביקורת במשרד ולקוחות הביקורת בכל הקשור לסוגיות חשבונאיות וסוגיות בביקורות, על פעולות בקרת האיכות במשרד, ועל העברת ההדרכות המקצועיות ללקוחות ולעובדים בתחומי החשבונאות והביקורות.

המחלקה עובדת באופן שוטף מול רשות ניירות ערך, בנק ישראל, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר, רשות המסים ורגולטורים נוספים, ועובדי המחלקה חברים בצוותים שונים של המוסד לתקינה חשבונאית, לשכת רואי החשבון בישראל, בנק ישראל, משרד האוצר ועוד.

שותפים:

דני ויטאן, שותף, ראש המחלקה המקצועית

עידו גרינבוים, פרינסיפל, המחלקה המקצועית