כללי החשבונאות הבינלאומיים שאומצו זה מכבר בישראל, אשר הולכים ותופסים מקום נכבד בעולם כולו, שונים במהותם מאלו שהיו קימיים עד כה. על כן, החשבונאות בעידן של היום מהווה כלי ניהולי ובסיס לקבלת החלטות, אשר הבנתה חיונית ביותר עבור הדרג הניהולי הבכיר.

אנו ב-KPMG סומך חייקין נמצאים בלב העשייה המקצועית בתחום, שותפים בועדות התקינה, מקיימים קשר שוטף ושיתוף ידע עם עמיתנו ברחבי העולם ובעלי היכרות מעמיקה עם חברות וארגונים מובילים בענפים שונים במשק.

הדרכות בנושאי החשבונאות השונים בהתאם לתקינה:

  • הישראלית
  • האמריקאית U.S GAAP
  • הבינלאומית IFRS

כללי החשבונאות לחברות במגזרים השונים, עם דגש על:

  • המגזר הפיננסי (בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, קופות גמל, בתי השקעות)
  • תחום הנדל"ן והתעשייה
  • תחום הטכנולוגיה והתקשורת
  • מלכ"רים ומוסדות עירוניים וממשלתיים