23/01/2017

 בדצמבר 2014 החליט האיחוד האירופי לשבור את תקרת הזכוכית של דיווחי הקיימות התאגידיים. המהלך פורץ הדרך היה אישור הדירקטיבה האירופית לדיווח לא פיננסי (Non-Financial Reporting Directive: 2014/95/EU). הדירקטיבה, שהיא למעשה תיקון של דירקטיבת החשבונאות האירופית (Accounting Directive:2013/34/EU), משלבת לתוך הדיווח הפיננסי דרישות דיווח חברתיות, סביבתיות ונושאים שונים הנוגעים לממשל התאגידי.

עד היום, חוקי האיחוד האירופי אמנם דרשו דיווח גם על עניינים שאינם פיננסיים, אולם החקיקה לא היתה ברורה ולא כללה סנקציות, כך שכל מדינה יישמה את הכתוב בדרך אחרת, אם בכלל. כרגע, פחות מ-10% מהחברות הגדולות שפועלות באיחוד האירופי מעבירות דיווח קבוע על ביצועיהן בתחומים סביבתיים וחברתיים.

הדירקטיבה (Directive) היא חקיקת־על המחייבת את 28 המדינות החברות בקהילה האירופית להתאים את דיניהן הפנימיים להוראותיה עד סוף 2016. בשנת 2017 על תאגידים להתחיל ולאסוף את המידע החברתי-סביבתי בהתאם להנחיות, כהכנה לקראת פרסום דוחות משולבים ראשונים ב-2018.

המטרה:

להגדיל את מידת השקיפות של עסקים באיחוד האירופי בנוגע לנושאים סביבתיים וחברתיים, ובכך לתרום לצמיחה הכלכלית ולירידת האבטלה בטווח הארוך. מדובר למעשה בדיווח שמצורף כתוספת לדיווח החשבונאי של הדוחות הכספיים, ומאפשר לציבור ולבעלי העניין לקבל תמונה מקיפה ואמינה יותר על אודות מכלול ביצועי העסק והשפעותיו. 

מי נדרש לדווח?

הדרישות תקפות לגבי חברות שמעסיקות יותר מ-500 עובדים – בורסאיות, מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, וחברות נוספות שיש בהן עניין ציבורי. בסך הכל מדובר בכ-6,000 חברות הפועלות במדינות האיחוד האירופי.

על איזה מידע תחול חובת דיווח וכיצד יש לדווח?

הדירקטיבה החדשה דורשת מחברות ומעסקים להציג בדו"חות ההנהלה מידע לגבי מדיניות, תוצאות וסיכונים של פעילויות שאינן פיננסיות ונוגעות לסביבה, חברה, תעסוקה, זכויות אדם, שחיתות והרכב מועצת המנהלים.

הדירקטיבה מגלה גמישות יחסית ומאפשרת לחברות לדווח בדרך היעילה ביותר עבורן בתוך הדוחות הכספיים עצמם, או בדו"ח נפרד - הן ברמה הפרטנית של כל חברה וחברה הן ברמה הקבוצתית עבור קבוצות אחזקה.

למה זה חשוב?

פשוט מאוד – שקיפות משפרת ביצועים. זה נכון לא רק לגבי דיווחים פיננסיים, אלא גם לגבי מידע על נושאים סביבתיים או חברתיים. חברות שקופות מציגות ביצועים טובים יותר לאורך זמן, המימון שלהן זול יותר, הן מצליחות למשוך את מיטב המוחות לעבוד עבורן ובשורה התחתונה הן יותר מצליחות. על כן, הדיווח הלא פיננסי הנ"ל יכול לשמש ככלי להשגת אותן מטרות שהוגדרו באסטרטגיה העסקית, במסגרת הייעוץ העסקי של היועץ האסטרטגי. כמו כן, כחלק מתהליך בחירת ההשקעות, יותר ויותר משקיעים מעוניינים היום לקבל גם את המידע בתחומים שאינם פיננסיים כדי להגיע להבנה מלאה של השלבים שהחברה עברה בדרך, הביצועים שלה, המיצוב וההשפעה של הפעילות שלה. 

מי ירוויח מהמהלך?

כל אחת מהחברות שתציג מידע שקוף בנושאים סביבתיים וחברתיים תתוגמל על כך משמעותית עם הזמן. הדיווח ישפר את הביצועים, יפחית את עלויות המימון, ימתן את הבעיות, ישפר את היחסים עם הלקוחות ועם בעלי העניין. המשקיעים והנושים ייהנו מהחלטת השקעה מושכלת ואפקטיבית יותר. החברה באופן כללי תיתרם מכך שהחברות יתמודדו עם האתגרים החברתיים והסביביתיים בצורה אפקטיבית ואחראית יותר. לכן, שקיפות שכזו צריכה להלקח בחשבון בעת בניית האסטרטגיה העסקית של החברה. 

כמה זה יעלה לחברות?

העלויות נגזרות ממידת היעילות שבה מנהלת כל חברה את המידע הפנימי שלה, וכן מגודל הארגון ומידת המורכבות שלו. חברות רבות כבר הבינו את הערך האסטרטגי הטמון בדיווח על נושאים חברתיים וסביבתיים עבור תהליך קבלת ההחלטות וכן עבור התדמית הציבורית של החברה. הדירקטיבה לא מחייבת דיווח מקיף בנושאי סביבה וחברה, אלא רק העברה של מידע ספציפי לגבי מדיניות, תוצאות וסיכונים בתחומים אלה. העלות הנוספת הכרוכה בדיווח זה מוערכת בכ-5,000 אירו בשנה עבור חברות גדולות.