אנו ב-KPMG מציעים לעוסקים בהכנת ואישור הדוחות הכספיים מגוון הדרכות בנושאים מיסויים, על מנת שאלו יוכלו לפעול בצורה מושכלת לאופטימיזציה של מצבה המיסויי של החברה, תוך הבנת הגבולות המוכרים על ידי החקיקה. 

ההדרכות המוצעות במסגרת זו עוסקות בעקרונות המיסוי הישראלי ובנושאים מתקדמים במיסוי, לרבות מיסוי בינלאומי ומחירי העברה.

 • עקרונות המיסוי הישראליים
 • עקרונות המיסוי הבינלאומיים
 • חובות הבחינה והדיווח בקשר עם מחירי העברה
 • דגשים במיסוי של סקטורים ספציפיים ובהם: מו"פ, קבלנים פיננסיים, תעשייה וטכנולוגיה
 • ליווי עסקאות מההיבט המיסויי
 • מיסוי מלכ"רים ומוסדות ציבור
 • אופציות לעובדים
 • עקרונות המע"מ
 • עקרונות קיזוז הפסדים
 • עקרונות ביטוח לאומי
 • הקפאת חוק התיאומים והשלכות הוראות המעבר
 • היערכות לביקורת ניכויים
 • היערכות לתום שנת מס