27/05/2020

מערך ניהול הסיכונים מספק שירותים לתאגידים וארגונים מהגדולים והמורכבים בישראל, חברות ציבוריות ופרטיות, לרבות גופים ממשלתיים וסטטוטוריים.

השירותים שלנו כוללים יעוץ לדירקטוריונים והנהלות שונות מנקודת מבט ניהולית להטמעת שיטות ניהול סיכונים, ייעוץ בתחום הקיימות, שירותי ביקורת פנים לחברות, ייעוץ בהטמעת מדיניות ממשל תאגידי, ליווי ארגונים וסיוע לעמידה ברגולציה כגון SOX וכן, ליווי פרויקטי בקרה בארגונים גדולים ובמשרדי ממשלה.

עובדי המחלקה נחשפים להנהלות הבכירות במשק וכחלק מתהליכי ההכשרה ביעוץ משלבים תיקי ביקורת.