19/02/2018

לאחר שסקרנו במאמר הקודם את שלושת הגורמים העיקרים המשפיעים על העברת שרביט הניהול של עסק קטן ובינוני לדור ההמשך (העסק, הבעלים הנוכחי ודור ההמשך), במאמר הזה נעסוק במודלים המקובלים של השתלבות דור ההמשך בעסק.

נציין כי יישום מודלים אלו מותנים בכך שלאחר ניתוח ובדיקת כל הגורמים, אכן קיבלנו את ההחלטה כי נכון וראוי לשלב את דור ההמשך בחברה המשפחתי וזאת על פני אלטרנטיבות אחרות (מכירת העסק לדוגמא). 

המודל ההכשרתי

זהו המודל המועדף והאופטימאלי. עקרונות מודל זה כוללים הבניית מסלול מוגדר של דור ההמשך במספר תפקידי מפתח בחברה המשפחתית. בתחילת מסלול זה משתלב דור ההמשך (לאחר השגת השכלה רלוונטית) באחד מתפקידי ניהול הביניים בליבת העסקים (לדוגמא רכש או מכירות). לאחר התפקיד הראשון מתבצע מעבר במספר תפקידים נוספים עד להיכרות כוללת של העסק ממספר זוויות שונות. יתרונות מודל זה בכך שהוא מאפשר למידה מקיפה של העסק והשתלבות הדרגתית. החסרונות מתבטאים בכך שתהליך ההשתלבות יחסית ארוך ומתאים בעיקר לחברות בינוניות ולא לעסקים קטנים.

המודל האופקי

מודל זה מציע שילובו של דור ההמשך בעולמות משיקים ו/או משלימים לעסק. לדוגמא פיתוח תחום  המסחר האלקטרוני בעסקים קמעונאיים הינו צורך הכרחי לשרידות העסק בדור שלנו. לדור הצעיר יתרון מובנה בניהול והובלת תחום זה בשל פער הדורות וארביטראג' ההבנה הטכנולוגית. יתרונות מודל זה הם החופש והעצמאות שמקבל דור ההמשך וההתנסות בסביבת נוחות, אשר לו יתרון מובנה בה. כמו כן, הצלחות שיושגו בתחום חדש תחת ניהולו יבססו באופן חזק את מעמדו בחברה. החיסרון במודל זה הוא היעדר השתלבות בליבת העסק כך שלעיתים המעבר של ירושת ניהול העסק המשפחתי לאחר שדור ההמשך השתלב רק בתחום ספציפי, נעשה כאשר לדור ההמשך אין את כל ההבנה המלאה והניסיון הדרוש לניהול העסק המשפחתי.

שניים בכסא אחד

 לעיתים אין ברירה ובגין נסיבות בריאותיות או משפחתיות נדרש ביצוע מעבר שרביט באופן מהיר. במקרים מעין אלו יש לשלב את דור ההמשך במקביל להורה לתקופת חפיפה מתוך מטרה ברור של הורשת תפקיד מוביל החברה. נציין כי למרבה הצער רוב העסקים משפחתיים משתמשים במודל זה גם כשאין כורך או הכרח המציאות וזאת לאור הנוחות שקיימת בשימוש במודל זה (מאד נחמד ללכת לכל פגישה יחד עם הבן ועדיין לקבל את ההחלטות ולשמש כמטרייה המשפחתית). החסרונות הברורים במודל זה מתבטאים בכך שהבן נדרש ללמוד את העסק במהירות ולשמש כ"צל" של אביו, לא מתבצעת הוכחת יכולת עצמאית של הבן ומשכך מתעוררת באופן טבעי התנגדות פנימית או חוסר הערכה מצד העובדים והממשקים החיצוניים של העסק. בנוסף, שימוש לא נכון במודל זה עלול להוביל לחיכוך בין דור ההמשך ואבי המשפחה שכן עתידה של אונייה בעלת שני קברניטים - לטבוע.

מנטורינג ומוניטורינג

ללא קשר לבחירת מודל העברה הבין דורית שנבחר ליישם, יש לחזק את השתלבות דור ההמשך בכך ש"נצמיד" לו מנטור מתוך המנהלים הקיימים בארגון. רצוי כי המנטור יהיה מנהל לויאלי שמוערך על עובדי החברה ואינו בעל קשר משפחתי עם בעלי העסק. ליווי המנטור חיוני הן לדור ההמשך על מנת שיוכל לקבל פידבק אמיתי ומקצועי באופן שוטף, והן לצורך קבלת השתלבותו מצד העובדים האחרים והממשקים החיצוניים של העסק (לקוחות, ספקים, בנקים וכו').
כמו כן רצוי לבצע ניתוח תקופתי (
Monitoring) לאופן תפקודו והשתלבותו של דור ההמשך בארגון על מנת ללמוד תוך כדי תנועה ולהפיק את הלקחים הנדרשים להמשך הבניית מסלול ההשתלבות.

נסכם ונאמר כי בניית מודל ספציפי ומתאים להשתלבות דור ההמשך הוא המפתח להצלחת העסק ושמירת היחסים המשפחתיים. מחלקת עסקים קטנים ובינוניים של KPMG סומך חייקין עומדת לרשותכם בבניית מודל מותאם לעסק המשפחתי שלכם.