14/10/2018

טיפוח דור ההמשך ושילובו בעסק המשפחתי הוא אחת מהסוגיות החשובות והרגישות ביותר בהתנהלותם של עסקים משפחתיים. באופן טבעי, בעסקים משפחתיים רבים, הנטייה היא להעדיף לאייש את תפקידי הניהול הבכירים בנציגי דור ההמשך, אך כיצד עושים זאת בצורה הטובה ביותר?

1. בחינה מקדימה: לפני שמחליטים אם לשלב את דור ההמשך בעסק המשפחתי צריך לבצע בחינה מדוקדקת המתייחסת למספר גורמים. הבחינה צריכה להתייחס לבעלים של העסק (גילו, מצבו הבריאותי, אופיו, קשריו עם כל בני המשפחה ועוד), דור ההמשך (כישוריו של המועמד להשתלב בעסק, רצונו, ניסיונו ועוד), והעסק עצמו (האם הוא יציב, מה אפשרויות ההתפתחות שלו ועוד).

2. קבלת ההחלטה: לאחר שנלקחו בחשבון כל הגורמים הרלוונטיים, ניתן לקבל את ההחלטה האם לשלב את דור ההמשך בעסק, או לפנות לכיוונים אחרים כמו מכירת העסק או הכנסת שותף. לעיתים שילוב דור ההמשך אינו הדבר הטוב ביותר עבור העסק, בחינת החלופות היא שלב הכרחי המסייע בקבלת ההחלטה הנכונה.

3. בוחרים מודל השתלבות: במידה והתקבלה החלטה לשלב את דור ההמשך בעסק, ישנם 3 מודלים עיקריים שניתן לפעול לפיהם: אנכי, אופקי והכשרתי.

המודל ההכשרתי הוא המודל המועדף, אם כי לא תמיד ניתן ליישמו, על פי מודל זה הבן/בת מבצעים מספר תפקידים שונים בעסק במשך מספר שנים, ולומדים אותו "דרך הרגליים". מודל זה מתאים בעיקר כשדור ההמשך מגיע לעסק עם מעט ניסיון, באופן יחסי, ומועד פרישת הבעלים מתוכנן לעוד כמה שנים. במסגרת תהליך זה חשוב כי את דור ההמשך ילוו מנטורים מקצועיים מתוך הארגון שילמדו אותו את התפקידים השונים, על מנת שההכשרה לא תינתן על ידי הבעלים בלבד.

במקרים בהם פרישת הבעלים קרובה, או בהם צריך להעביר בהקדם האפשרי את עיקר תפקידי הניהול לידיים אחרות כי הבעלים צריכים להתפנות לנושאים אחרים, ניתן לשלב את דור ההמשך על פי המודל האופקי. במודל זה דור ההמשך עובד בכפיפות לאב/אם המנהלים את העסק, ולומד מהם את תפקיד המנכ"ל על כל היבטיו.

במקרים בהם דור ההמשך לא בהכרח רוצה להשתלב כמנהל העסק, אך לבעלים כן חשוב לשלבו, ניתן לשקול לשלב את הבן/בת בתפקיד ניהולי חדש המביא לידי ביטוי את כישוריו ורצונותיו. ניתוח של כישורי הבן/הבת וצרכי העסק יכול להוביל לפתיחת פעילות משלימה, אותה ינהל דור ההמשך. במצב כזה המודל בו ישתלב דור ההמשך הוא המודל האנכי, במסגרתו דור ההמשך מקים פעילות חדשה לחלוטין, משלימה, המתנהלת לצד הפעילות המקורית של העסק המשפחתי.

4. קובעים לוחות זמנים: לתהליך ההשתלבות של דור ההמשך חשוב לקבוע לוחות זמנים. כך, יש לקבוע תאריך לתחילת ההשתלבות, משך זמן בו יעבוד הבן/הבת בכל תפקיד (במודל ההכשרתי), המועד לקבלת כל אחת מהמטלות הניהוליות ועוד.

5. שלב הבקרה: תהליך שילוב דור ההמשך הוא תהליך מורכב המושפע מלא מעט החלטות אמוציונליות, ולכן חשוב לעקוב אחריו. מומלץ לקבוע ישיבה קבועה, אחת לרבעון למשל, בה בוחנים ביחד עם גורם מקצועי וחיצוני את תהליך השתלבות והעמידה ביעדים, ומתקנים וקובעים יעדים חדשים בהתאם לצורך.