18/01/2018

על פי מחקרים שנערכו בארץ, אחת מהסיבות העיקריות לסגירת ומכירת עסקים קטנים ובינוניים בישראל הינה היעדר דור המשך. מעבר להשפעה שיש לנתון זה על כלל הכלכלה הישראלית, עצם סגירת העסק המשפחתי ותהליך ההיפרדות ממנו מלווה לא פעם בקשיים רגשיים ומשפחתיים שאף עלולים לערער גם את הביטחון הכלכלי של המשפחה.

בעסקים משפחתיים בהם אנו משמשים כיועצים וכרואי חשבון נוכחנו לדעת כי כאשר בחינת התהליך של המשכיות העסק המשפחתי נעשית מתוך תכנון ומודעות וכאשר נכנסים לתהליך בעיניים פקוחות ובליווי מקצועי, ניתן למקסם את התוצאה הרצויה. אין זה אומר כי בכל מקרה שבו נבצע עבודת ניתוח מסודרת נמצא  את הדרך להעביר את השרביט לדור הצעיר, אך תהליך נכון בהחלט יכול להתוות את המסלול העתידי של העסק הקטן או הבינוני בין אם הוא בתוך או מחוץ לשליטה המשפחתית.

אם נחשוב על כך, זה קצת מצחיק שאת החופשה השנתית שלנו אנחנו מתכננים מספר שבועות ועורכים רשימת אתרים ובתי מלון עם לו"ז מסודר ואילו את תהליך השתלבות הדור הצעיר בעסק המשפחתי שהשפעתו על מקור הפרנסה העיקרי של המשפחה היא קריטית אנחנו מנהלים כתהליך טבעי ולא מתוכנן.

אז כיצד זה עובד?

ראשית יש להבין כי המשכיות עסקים קטנים ובינוניים תלויה בגורמים רבים אך ישנם 3 גורמים מרכזיים אותם יש לנתח במקביל על מנת למצוא את נוסחת ההצלחה להמשכיות העסק המשפחתי ולבחינת השאלה האם בכלל ישנה היתכנות לשילוב דור ההמשך בעסק? 

הגורם הראשון- העסק

ראשית יש לבצע בחינה אובייקטיבית וניטרלית של העסק המשפחתי. הבחינה תכלול התייחסות למורשת העסק הקטן או הבינוני, תחום פעילותו הנוכחי, תוצאותיו העסקיות זיהוי ההזדמנויות והאתגרים העתידיים והבנת האסטרטגיה והפוטנציאל העסקי.
אנו חיים בתקופה מהירה, לנגד עינינו נעלמים תחומי פעילות שונים, אך אם נשים לב הם לא נעלמים אלא משתנים. זיהוי נכון של מצבו הנוכחי של העסק המשפחתי והצפי לגבי עתידו יאפשרו לנו לזהות הזדמנויות לשילוב דור ההמשך בעסק הקטן או הבינוני.  

הגורם השני- הבעלים הנוכחי

לאחר ניתוח מאפייני העסק המשפחתי ובחינתו יש לאפיין את הבעלים הנוכחי של העסק. בחינה של הנתונים הרכים כמו מידת מוערבותו בעסק, מידת הריכוזיות, מעמדו האירגוני וכיצד הוא נתפס על ידי גורמים החיצוניים (לקוחות, ספקים בנקים) תעזור לנו לנתח את היתרונות והחוזקות של העסק המשפחתי הנובעות ממעורבותו של הבעלים הנוכחי אך תלמד אותנו גם על החסרונות והערכים הנוספים אשר העסק צריך וכרגע הם חסרים לו. כמובן שיש להתייחס לגילו ומצבו הבריאותי של הבעלים הנוכחי (עד 120).

הגורם השלישי- דור ההמשך

בחינת דור ההמשך (ולעיתים מדובר על מספר ממשיכים) אמורה להתמקד ולבחון שני גורמים עיקריים בדור ההמשך והם הרצון להשתלב בעסק המשפחתי והיכולות להשתלב בעסק הקטן או הבינוני. אציין כי אין מדובר בבחינה שטחית בדמות שאלון אמפירי שכן לעיתים כאשר נשאל את דור ההמשך האם הוא מעוניין להשתלב בעסק המשפחתי במתכונתו הנוכחית הוא יביע סירוב אך אם נשתף אותו בחזון ובאסטרטגיה ייתכן ותשובתו תשתנה. בנוסף גם נושא הלמידה הפנים והחוץ ארגונית הינם נושאים שיש להבהיר לדור הצעיר, שכן הוא, אולי יותר מכל העובדים האחרים, יצטרך להוכיח את עצמו.
בנוסף ניתוח היכולות והתכונות הקיימות לדור ההמשך הינם בסיס הכרחי אך כאמור יש לבחון גם את התהליך העתידי שצפוי לעבור אותו כח אדם צעיר ומידת מוכנותו להיכנס לתהליך זה.

במידה ולאחר בחינת שלושת הגורמים הנ"ל הגענו למסקנה שנכון וראוי לשלב את הדור הצעיר בעסק המשפחתי נבנה את תהליך ההשתלבות באופן מתודי. במידה והמסקנה כי אין בסיס נאות להשתלבות דור ההמשך נבנה אסטרטגיית יציאה מהעסק המשפחתי שתשמור על העושר והמרקם המשפחתי - על זה נדבר במאמר הבא שלנו.