26/08/2018

 

יותר ויותר מחקרים מראים היום שהצלחה של חברות לא נמדדת רק ביכולות שלהן להשיא רווחים לבעלי המניות, או בחדשנות של המוצרים שלהן - אלא גם הרבה מאוד בזכות מוניטין שלהן בקרב העובדים, הלקוחות והתעשייה שבה הן פועלות. 
ה-DNA התרבותי של חברה הוא קריטי ביכולותיה ליצור תחושת שייכות והזדהות בין עובדיה, ומחקרים אף מוכיחים קורלציה גבוהה בין תרבות ארגונית לביצועים ורווח.
וכיום, ההבנה שגם לדירקטוריון עצמו מקום מכריע בהתוויית תרבות החברה הולכת ומחלחלת, ומחקר חדש מבית KPMG העולמית מציע מתודולוגיה בת ארבעה חלקים שמטרתה לעזור לדירקטוריון לפקח על הנושא ולשפרו. 
אלה הן עיקריה:

1. הבנה של מהי התרבות הארגונית בחברה וכיצד היא באה לידי ביטוי ביום יום.

2. הגדרת קווים מנחים וערכים פנים אירגוניים, שינחו את הדרג הניהולי וערכים כלפיהם יש מדיניות של "אפס סבלנות". 

3. שימת דגש על תפקיד הדירקטוריון בפיקוח על התרבות בחברה, תוך קידום השקיפות מצד העובדים והלקוחות.

4. מתן עדיפות בישיבות דירקטוריון לשיח על תרבות החברה.

הדירקטוריון הוא יד ימינו של המנכ"ל וההנהלה הראשית בכל הנוגע להצפת הבעיות בתוך החברה, ועליו לקדם מדיניות שתביא לשקיפות מרבית, שכן הגורמים המכתיבים את התרבות הארגונית הינם נסתרים לרוב, אך מכריעים בהצלחתה או מפלתה של חברה.