07/11/2016

מניתוח תוצאות של מאות ארגונים ברחבי העולם עולה כי ניהול טכנולוגיה עסקית בצורה נכונה, יכול להוביל לצמצום משמעותי בעלות התפעולית של יחידת ה-IT תוך שליטה גוברת בהוצאות, ובכך להעלות את יכולת יחידת ה- IT לייצר ערך עסקי רב בהתאם לדרישות העסקיות. כמו כן, שיטת ניהול שכזו מהווה כלי חיוני לכל מנהל מערכות מידע.

ניהול טכנולוגיה עסקית (TBM) מורכב מקבוצה של דיסציפלינות, שמטרתן למקסם את ההשקעות ביחידת ה-IT באמצעות שיתוף פעולה בין ה- IT לצד העסקי. תהליך כזה למעשה מאפשר למנהל מערכות המידע בארגון (ה- CIO) להפעיל את יחידת ה- IT כעסק לכל דבר, וזאת באמצעות ארבעת האלמנטים הבאים:

  1. מתן שקיפות לעלות הכוללת של שירותי ה- IT (טכנולוגיות, שירותים ומשאבים)
  2. הגברת המעורבות של ההנהלה (C-Level) לגבי השקעות ביחידת ה- IT
  3. אוטומציה של פעולות תפעוליות הגוזלות זמן ומשאבים
  4. אופטימיזציה של עלויות אשר עשויה לאפשר הפנית משאבים עבור צמיחת העסק

אולם איך מנהלים את התהליך בצורה האופטימלית? סקר KPMG האחרון בנושא ניהול טכנולוגיה עסקית (TBM Technology Business Management) מעלה כי קיימים מספר צעדים עיקריים שיכולים להגדיל משמעותית את סיכויי ההצלחה. הסקר נערך בקרב למעלה מ-200 ארגונים גלובליים על פני 25 מדינות, ובכך אנו מאמינים כי ממצאיו יוכלו להוות בנצ'מרק עולמי ליישום תהליך מוצלח של ניהול טכנולוגיה עסקית.

הסקר מעלה מספר צעדים ליישום:

  1. הגדרת היצע שירותים ברור של יחידת ה-IT והפצתו בקרב הארגון
  2. נתונים (Data) – איסוף ושמירה של מידע דרוש ואיכותי
  3. שימוש בכלים לניהול טכנולוגיה עסקית, להצגת הדוחות הכספיים של ה-IT
  4. רכישת מיומנויות ושימוש בשפה המובנת לצד העסקי, על-מנת להעלות את ערכו של ה-IT בעיני הארגון
  5. ביצוע בחינה תקופתית בהקשר למבנה ה-IT וכן בנושאים שונים כגון, ספקים, סוגי אפליקציות וחומרה

מסד הנתונים העולמי של KPMG בתחום ניהול הטכנולוגיה העסקית, יכול לספק את המידע הדרוש לבניית הדרך המיטבית ולתעדוף רצף הפעילויות הנדרש על-מנת להביא את המיומנות לניהול הטכנולוגיה העסקית של הארגון למצוינות. בכל שאלה בנושא נשמח לעמוד לשירותכם, ולתפור יחדיו פתרון היכול להתאים לארגונך.