31/07/2018

שינויים כלכליים עולמיים הפכו את מגזר החיפוש וההפקה של הגז והנפט לעסק עם שולי רווח נמוכים. החיפוש אחר מקורות ערך נוספים לטווח הארוך, חשף מספר הזדמנויות חדשות עם פוטנציאל הפחתת עלויות של עד 30% וצוותי ההנהלה שיצליחו לפעול בצורה המהירה ביותר יזכו ליתרון. שוק חיפושי והפקת גז ונפט הפך בשנים האחרונות לשוק תחרותי יותר, אשר רמת המחירים בו נשחקת לאורך זמן. עובדה זו אילצה חברות רבות לערוך שימוש בכלים טקטיים כגון צמצום כוח אדם ומיקוח עם ספקים. למרות שכלים אלו אכן מסייעים ליצירת ערך, הם לא יהיו אפקטיביים דיים על מנת לייצר ערך לאורך זמן ולהקנות לחברה את היתרון התחרותי המיוחל.

שוק האנרגיה נכנס לעידן שבו עסק הרוצה לשרוד במציאות הכלכלית החדשה, חייב לבצע צעדים משמעותיים אשר ישפיעו על התמונה הרחבה ולא להסתפק רק בצעדים טקטיים. הצעדים הנדרשים ליצירת ערך לאורך זמן הם גדולים ועמוקים יותר מאשר עוד תכנית התייעלות או שיפור מסוים בתוצאות העסקיות. הצעדים הנדרשים על מנת לייצר ערך אמיתי הינם כניסה לטריטוריות לא מוכרות ואימוץ כיווני מחשבה חדשניים ומסחריים. צעדים אלו, מצריכים ערעור על תפיסות קונבנציונליות, חיפוש השראה מתעשיות אחרות וחשיבה מחוץ לקופסה. כל זאת ועוד יגרמו לחברות למצות את היתרונות של הטכנולוגיות החדשות. חברות אשר פועלות בענף צריכות להתחיל ליישם תהליכים אשר יניבו ערך לאורך זמן, שכן צמצום הרווח בענף והתחרותיות הגוברת יכולה להוביל לזרימ תהון למקומות אחרים.

על מנת ליצור ערך בטווח הארוך, ישנם חמישה אספקטים שיש לשים עליהם דגש בתוכניות של החברה העוסקות בתחום:

שימוש במכונות לקבלת החלטות
בתחום של חיפוש וקידוח גז ונפט ישנן מספר פעמים בהן נדרש לקבל החלטות קריטיות ביותר, כדוגמת נושא עומק הקידוח ומיקומו. קבלת החלטות בקשר לאמור, תוך כדי שימוש בטכנולוגיות חדשות אשר משלבות יכולות קוגניטיביות ואנליטיות,יסייעו לחברה לקבל החלטות מושכלות יותר כך שאחוזי ההחלטות הנכונות יעלה ובהתאם גם התוצאות של החברה ישתפרו.

שרשרות אספקה יעילות
בהתאם לניסיון של KPMG , הוצאות לצדדים שלישיים מהווה מעל כ- 50% מהוצאות של חברות בתחום, ועל כן מחולל ערך מרכזי טמון בשרשרת האספקה. על חברות בתחום לחשו בדומה לחברות תעשייתיות ולהכווין ליצירת שרשרת אספקה יעילה, משולבת ושיתופית, דבר אשר בכוחו להפחית יותר מ- 10%מהעלויות לצדדים שלישיים.

אוטומטיזציה
טכנולוגיות חדשות מסייעות בהפחתת עלויות התמיכה המשרדיות (Back Office support) בשיעור של כ- 30%, תוך הפחתת שיעורי השגיאה בו זמנית. אחד הגורמים החשובים לתחרותיות תלוי ביכולת לצמצם את העלויות ואת הסיבוכים הקשורים במודל השירות המסורתי. טכנולוגיות חדשות המשלבות אוטומטיזציה של תהליכים, שכבר מיושמות בחלק מתעשיות אחרות, יאפשר וצמצום משמעותי בעלויות הקשורות לכוח אדם.

מתודולוגיה של "Zero – Based asset costs"
בתעשיית חיפושי וקידוחי גז ונפט, ישנם נהלים ותהליכים סטנדרטיים אשר מטרתם להשיג בטיחות מרבית ומצוינות הנדסית. יחד עם זאת, לא בכל המקרים צריך ליישם את כל הנהלים והתהליכים. אתרי החיפוש השונים, לדוגמא, אינם בעלי מאפיינים זהים אשר בהכרח דורשים את כל הנהלים והתהליכים הסטנדרטיים. לעיתים רבות זה מייקר את הפעילות, למרות שאינו מייצר תרומה ממשית. כאשר נוקטים בגישה בה בוחנים מה נדרש ולא תמיד מיישמים את כל התהליכים, ניתן לבצע חסכון של עד25% מההוצאות התפעוליות.

תיעדוף מבוסס ערך
הלחצים הכלכליים בחברות בענף צריכים להוביל לחשיבה מסחרית חדשה בקרב הפונקציות והתפקידים השונים. החשיבה החדשה, צריכה לבחון את התהליכים בראי תמידי של עלות מול תועלת, וזאת מול הגישה המסורתית אשר מעמידה את המצוינות ההנדסית בראש סדר העדיפויות. בחשיבה זו יש לבצע עבודות אשר משיאות ערך, תוך בחינה מתמשכת לעלויות אל מול התועלת, כולל התחשבות בתועלת המושגת מהפחתת סיכונים.

 

מאמר זה מבוסס על הפרסום של KPMG
Delivering Long-term value in E&P, המצורף בלינק