נכתב ע"י יניב ישרים בשיתוף עם אבי אהרון ,

25/06/2018

ימי גיבוש לעובדים, נהפכו בשנים האחרונות לנחלתם של מעסיקים רבים. קיימות מתכונות רבות לימי הגיבוש וחלק מהחברות אף עורכות אירועי גיבוש הכוללים לינת לילה או יותר. רבות ומגוונות הן מטרות ימי הגיבוש, אולם המכנה המשותף הינו לרוב הצורך ליצור סביבת עבודה חווייתית לעובד, מתוך הבנה שעובדים מגובשים ייצרו ערך לארגון אליו הם שייכים. חווית העובד/ת (People experience) הינה ברשימת הנושאים החשובים במעלה, אשר מונחים על שולחנותיהם של מנהלים ומנהלות רבות וימי הגיבוש הינם חלק מיצירת אותה חוויה.

וכעת, רשות המיסים מביעה, לראשונה, את עמדתה באופן פורמאלי בנושא חשוב זה, שמטרתה לאפיין את המקרים בהם רשויות המס יראו בפעילות הגיבוש כפעילות שבה טובת המעסיק גוברת על טובת העובד ובהתאם לא יהיה צורך לזקוף שווי הטבה לעובד. זאת בין היתר, על רקע פסק הדין בעניין דה נשון טרפיק שם קבע בית הדין האזורי לעבודה כי אירועי הגיבוש אכן נועדו לטובת המעסיק.

הנחיית רשות המיסים קובעת רשימת תנאים, אשר בהתקיימם, ניתן יהיה לראות באירוע הגיבוש ככזה שטובת המעסיק גוברת על טובת העובד. כך למשל, נקבעו בין יתר התנאים, כי אירוע הגיבוש הינו ביוזמת המעסיק, צורך העבודה מצדיק עריכת אירוע גיבוש לעובדים, ימי הגיבוש נחשבים ימי עבודה ומשולם שכר בגינם, הפעילות נערכת בישראל ללא בני משפחה ואינה בסופי שבוע או במהלך חופשות (גם לא באופן חלקי). עוד נקבע בהנחיה, כי העלויות צריכות להיות סבירות ביחס לפעילות. לעניין זה מאמצת רשות המיסים את הסכומים שנקבעו במסגרת מכרזים ממשלתיים בהתאם להנחיות החלות על משרדי ממשלה (סך 400 ₪ ליום פעילות, או 700 ₪ ליום פעילות הכולל לינה).

אמנם, טוב עשתה רשות המיסים בעצם פרסום ההנחיה האמורה שכן, ראשית, ניכרת המגמה החיובית הבאה לאפשר בהתקיים מכלול תנאים הכרה מלאה בימי הגיבוש לצרכי מס. נוסף על כך, ההנחיה מגבירה את רמת הודאות במידת מה ותאפשר למעסיקים לתכנן ולכלכל צעדיהם באופן מושכל תוך לקיחת מרכיב המיסים, שעלול להיות בהיקפים לא מבוטלים, בחשבון.

מהצד השני, לא הכול ורוד. עיון מעמיק יותר בהנחיה יכול ללמד על מספר מכשולים אפשריים בדרך להתרת ההוצאה. לדוגמא, צוין כי על ימי הגיבוש להיערך על חשבון ימי עבודה אשר משולם שכר בגינם אך לא ניתנה הדעת לפעילות גיבוש בשעות ערב. עוד נקבע, כי במידה וחלק מהפעילות נערכת בסוף שבוע או במהלך חופשות נדרש לזקוף שווי מלא בגין כל הפעילות. גם בבחינת סבירות ההוצאה,הוחלט להציב רף קשיח שאינו בהכרח תואם את המציאות הכלכלית וכן את העלויות הכרוכות בהתאם לאופי העסק והמטרות אותן מבקש המעסיק להשיג. מעבר לכל האמור, הנחית רשות המיסים מציבה רף תנאים קשיח המקים מבחן בינרי שתוצאתו הכול או כלום – שכן קובעת רשות המיסים, כי נדרש לזקוף שווי הטבה בכל מקרה שאינו עומד בכללים האמורים.בנוסף, נציין כי להנחיית רשות המיסים, עשויה להיות השפעה גם על היבטי מע"מ וביטוח לאומי ועל כן מומלץ לבחון את השלכות הרוחב בעניין

סוף מעשה במחשבה תחילה
מעבר לשאלות העולות מהנחיית רשות המיסים כאמור, ישנה בהחלט חצי כוס מלאה שניתן להסתכל עליה. באמצעות בניה נכונה של ימי הגיבוש (בשילוב כוחות של אנשי הכספים ואנשי HR), תוך לקיחה בחשבון של מכלול השיקולים, ניתן להגיע לרמת וודאות גבוהה בהיבט המס ובכך להגדיל למעשה את תקציב אירועי הגיבוש לשם הגשמת תכליתם, היא השאת ערך לארגון.