מחלקת מיסוי ישראלי,

03/11/2016

הקפידו על מילוי "תצהיר יבואן" 

כלל היבואנים מחוייבים היום להגיש לרשות המכס תצהיר יבואן שנתי, המתייחס לכל הספקים עימם עובד היבואן. אם תשובה כלשהי שניתנה בתצהיר היבואן השנתי אינה מתקיימת ביבוא ספציפי – על היבואן להגיש תצהיר נוסף הנקרא "תצהיר יבואן לרשימון" ובו להתייחס לתנאי היבוא הספציפיים. 

תצהירי היבואן משמשים את רשות המכס ככלי לחישוב נכון של ערך הטובין לצרכי מכס, כולל סכומים נוספים שלא הוצהרו בחשבונית הספק [תמלוגים, הנחות, דמי רישיון, מחירי העברה וכד']. רשות המכס דורשת ואף החלה לאחרונה להקפיד על כך שתצהיר היבואן יהיה חתום על ידי אחד הגורמים הבאים: בעל החברה, מנכ"ל, סמנכ"ל כספים או רו"ח/עו"ד החברה.

מאחר והאחריות למילוי תצהיר יבואן מוטלת על היבואן עצמו, אנו ממליצים למלא באופן מדויק וברור את תצהיר היבואן ואף לפנות ליועץ מס טרם החתימה, על מנת להימנע ממתן הצהרה כוזבת מחד (אשר סנקציות פליליות בצידה), ומאידך לבדוק אם ניתן לחסוך במס יבוא. 

הקלות ביבוא וביצוא לגורם כלכלי מאושר (AEO - Authorized Economic Operator)

גורם עסקי שנבדק על ידי רשות המכס בישראל ואושר כי הוא ושרשרת הסחר שלו עומדים בקריטריונים שנקבעו יזכה להקלות בתהליך הסחר הבינלאומי. נכון להיום, הההקלות הללו כוללות את הסעיפים הבאים:

  • הפחתת בדיקות המכס ביבוא וביצוא עם ישראל, טיוואן, ארה"ב, ודרום קוריאה
  • התרה מוקדמת: בדיקת מסמכים לפני הגעת הטובין
  • איש קשר במינהל המכס
  • פטור מתצהיר יבואן (ראה סעיף קודם)

בנוסף, כאשר יחתמו הסכמי הכרה הדדית עם רשויות מכס בעולם, הגורם המאושר יזכה לבדיקות מופחתות ותהליכי שחרור מזורזים במדינות היצוא והיבוא כאחד.

אנו ממליצים לחברות רב לאומיות להצטרף ולקבל מעמד של גורם כלכלי מאושר, יועצי המס שלנו ישמחו לסייע בכך.

 

שינויי חקיקה באירופה 

שינויי חקיקה אלה, שנכנסו לתוקף ב-1.5.2016 הם שינויים משמעותיים לבעלי עסקים המייבאים ומייצאים מאירופה, בעיקר ליצואנים ישראליים המייצאים בתנאי DDP [תנאי מכר הכוללים משלוח ותשלום מכס] ולחברות ישראליות המייבאות לאירופה באמצעות חברות בנות אירופיות ואינם נהנים מהעדפת מכס [ללא יורו 1];

-  ביטול כלל המכירה הראשונה – ערך הטובין לצרכי מכס ביבוא לאירופה נקבע עד היום על בסיס ערך העסקה הראשונה בשרשרת העסקאות ביצוא לאירופה. החל מה-1.5.2016, ערך הטובין ביבוא לאירופה ייקבע על בסיס העסקה המתקיימת מיד לפני כניסת הטובין וההצהרה עליהם לצרכי מכס – כלומר, על פי ערך העסקה האחרונה בשרשרת העסקאות שקדמו ליבוא.

לדוגמה: אם סחורה נמכרה מספק בסין לגורם ביניים וממנו ליבואן באיחוד האירופי, הרי שבתנאים מסויימים המכס באירופה היה מוטל על בסיס מחיר המכירה הראשונה, כלומר המכירה מהספק הסיני. כיום, מחיר המכירה האחרונה, היינו מחיר ליבואן האירופי, יהיה בסיס המס, שמן הסתם יהיה גבוה יותר ממחיר המכירה הראשונה.

   -  שימו לב: קיימת תקופת מעבר עד ליום 31.12.2017. במסגרת תקופה זו ובתנאים מסויימים ניתן יהיה עדין לעשות שימוש בכלל המכירה הראשונה. על כן, היוועצות עם יועץ מס מקצועי לפני תום תקופת המעבר טומנת בחובה פוטנציאל לחיסכון רב בתשלומי המס של היבואן. 

   -  תמלוגים ודמי רישיון – על פי החקיקה האירופית החדשה, תמלוגים ודמי רישיון יכללו בערך העסקה לצרכי מכס בכל אחד מהמקרים הבאים:

  1. במקרה והמוכר או מי מטעמו דרשו את התשלום מהקונה
  2. התשלום נעשה על ידי הקונה על מנת למלא התחייבות חוזית של המוכר
  3. הטובין לא יכולים להימכר או להירכש ללא התשלום.   

   -  הוצאות R&D - הוצאות מחקר ופיתוח כושל גם הן חלק מערך העסקה ככל שהן קשורות הוצאו בקשר עם הטובין המיובאים.

 

נשמח לעמוד לרשותכם גם בנושאי סיווג טובין לצרכי מכס, הערכת טובין לצרכי מכס, תביעות להישבון מס יבוא, תפיסה וחילוט של טובין מיובאים, אימותים ותעודות מקור על פי הסכמי הסחר החופשי עליהם חתומה ישראל.