31/07/2018

כאשר מבודדים מהסקר תשובות של מנהלי חברות בתחום האנרגיה, ניתן לראות כי המנהלים בטוחים לגבי העסק אותו הם מנהלים יותר מעמיתיהם בסקטורים אחרים. בהתאם לכך, למעלה מ- 86% מהם בטוחים לגבי הצמיחה של החברה, אותה הם מנהלים, במהלך 3 השנים הקרובות.

תחומים מרכזיים בהם יבוצעו השקעות

הסקר שנערך מצביע על כך שהמנכ”לים של החברות בתחום האנרגיה מתכננים לשים דגש בתקופה הקרובה על ביצוע השקעות בשלושת התחומים המרכזיים הבאים:

 

   חדשנות של מוצרים ושירותים חדשים   

  תשתיות פיזיות    

  ציות לרגולציה

Power & Utilities  

                         62% 

       66% 

       77% 

Oil & Gas 

                         59% 

       86% 

       71%

תחום האנרגיה: Power & Utilities

“תהליכי האוטומטיזציה משנים לחלוטין את הצורה בה אנחנו מבצעים עסקים. ארגונים חייבים לאתגר את עצמם, כך שיהיו חדשנים וינצלו את ההזדמנויות לאמץ טכנולוגיות חדשות על מנת שימשיכו להיות תחרותיים“
Michael Salcher, ראש תחום החשמל ב- KPMG

יעדים מרכזיים

ע”פ הסקר, היעדים המרכזיים של המנכ”לים בביצוע השקעות הינם:

  • השגת צמיחה
  • הגברת התפוקה
  • הידוק הקשר בין הלקוחות לארגון

המפתח לצמיחה
ע”פ הסקר, המנכ”לים חושבים שהדרך בה העסק יצמח הוא באמצעות השקעות בטכנולוגיה וידע קוגניטיבי ואנליטי.
על מנת לקרוא את דוח המנהלים בנושא Power & Utilities, ניתן להיכנס ללינק המצורף
 

תחום האנרגיה: Oil & Gas

“דיגיטליזציה של התעשייה נמצא בראש של מנהלים בתחום הגז והנפט. אנחנו שומעים את זה בכל הדיונים עם הלקוחות שלנו, כחלק מהמגמה בתעשייה כולה לחקור את השימוש האפשרי בסביבת העבודה הדיגיטלית. הזדמנות זו מלווה בסיכון ודאגה, אבל חברות אשר יאמצו את הסביבה הדיגיטלית החדשה עתידים לשגשג”
Anton Oussov ראש תחום הנפט והגז ב- KPMG

יעדים מרכזיים
הסקר שלנו מראה שהיעדים המרכזיים של המנכ”לים בביצוע השקעות הינם: 

  • השגת צמיחה
  • חידוש הארגון
  • יצירת גמישות ארגונית

 המפתח לצמיחה

ע”פ הסקר, ניתן לראות כי על מנת להשיג צמיחה, המנכ”לים בתחום הגז והנפט מתכננים לבצע השקעות באותם הגורמים המרכזיים בדומה לעמיתיהם מתחום החשמל. כלומר, גם המנכ”לים של חברות הגז והנפט חושבים שהדרך להצמיח את העסק הינה באמצעות השקעות בטכנולוגיה וידע קוגניטיבי ואנליטי. ההבדל המרכזי ביחס לעמיתיהם בתחום החשמל הינו החשיבות הרבה יותר שהם נותנים לתחום ה- IOT.
על מנת לקרוא את דוח המנהלים בנושא Oil & Gas, ניתן להיכנס ללינק המצורף

 

המידע המוצג כאן הינו בעל אופי כללי ואינו מיועד לענות על הצרכים הייחודיים של כל יחיד או ישות. אף על פי שאנו משתדלים לספק מידע מדויק וזמין, אין באפשרותנו להבטיח את עדכניות המידע ביום בו הוא מתקבל וכן כי המידע ימשיך להיות מדויק גם בעתיד. אין לפעול לפי המידע מהמוצג ללא ייעוץ מקצועי מתאים לאחר בדיקה מקיפה ויסודית של המצב הספציפי. 

כל הזכויות שמורות. הודפס בישראל.

© 2018 סומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת של פירמות עצמאיות המסונפות ל- (KPMG International)

פירמות החברות ברשת של פירמות עצמאיות של KPMG מסונפות ל- KPMG International.

 KPMG International אינה מספקת שירותים ללקוחות. לאף פירמה החברה ברשת אין סמכות לחייב את KPMG International או כל פירמה אחרת החברה ברשת כלפי צדדים שלישיים ול - KPMG International אין סמכות כזו לחייב כל פירמה החברה ברשת.

לוגו KPMG הינו סימן מסחרי רשום או סימן מסחרי של  KPMG International.