20/12/2018

השינויים הטכנולוגיים משנים את חוקי המשחק בתעשיות המסורתיות:

בשנים האחרונות ניתן לראות מספר תהפוכות בתעשיות המסורתיות כתוצאה משילובם של אלמנטים טכנולוגיים חדשים לעולמות התוכן המסורתיים. הדוגמה הבולטת ביותר הינה תעשיית הבנקאות אשר עברה בעשור האחרון "שיבוש" עם כניסתן של חברות טכנולוגיה צעירות בתחום מתן האשראי וביצוע תשלומים, ועל ידי כך נוצר עולם חדש FINTECH. באותו אופן שעולם הבנקאות והשירותים הפיננסיים השתנה ניתן לראות בחמש השנים האחרונות שינויים גם בעולמות ה-FOODTECH AGROTECH, INSURTECH אשר הצמיחו מספר רב של סטרטאפים ואף שינו את חוקי המשחק.

בניגוד לעולמות התוכן לעיל, ענף אחד שהטכנולוגיה לא הוטמעה בו בעוצמה דומה הוא ענף הבנייה אשר מטבעו מאופיין כענף מסורתי ו-Low Tech . כפי שניתן לראות בגרף, נראה כי במרוצת השנים הפרודוקטיביות של ההון האנושי באופן כללי גדלה במדינות גרמניה ואנגליה בעוד שרמת הפרודוקטיביות בעולם הבנייה נותרה סטטית ואף ירדה. הפער התהומי שנוצר בין עולם הבניה לכלל הכלכלה נובע בעיקרו מכך שתעשיות רבות שיפרו את הפרודוקטיביות שלהן באמצעות הטמעת כלים וחידושים טכנולוגים בפעילויות הליבה המסורתיות.

 

 קצת במספרים:

על פי פרסומים של חברת (Mckinsey&Company Seizing opportunity in construction technology, The new age of engineering and construction-technology), פרויקטים גדולים בענף הבנייה מאופיינים בשתי רעות חולות עיקריות: הראשונה, חריגה תקציבית של כ- 80% מעלויות התכנון המקורי (!) והשנייה, חריגה של כ- 20% מלוחות הזמנים המקוריים שתוכננו בפרויקט. בנוסף, לא ניתן לראות השקעות משמעותיות בהוצאות מו"פ אשר הסתכמו לכ- 1% ממחזור ההכנסות לעומת השקעות מו"פ אשר הסתכמו לסך כ- 35% ו- 45% ממחזור ההכנסות בתעשיות הרכב והחלל, בהתאמה.

לאחרונה נראה כי קיימת התעוררות בענף הנדל"ן בעולם, אשר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בעסקאות בתחום זה, אשר נקרא Construction-Tech. ייתכן ונתקלתם בשמות שונים של התחום כגון Property-Tech, Real Estate-Tech או שמות נוספים, אשר במהותם הם ללא הבדל משמעותי. כפי שניתן לראות בתרשים מטה, בשנים 2013-2018 הוכפל סכום ההשקעות בטכנולוגיה בתחום הנדל"ן והסתכמו לסך של כ- 27 מיליארדי דולר לעומת סכום השקעות של כ- 9 מיליארד דולר בשנים 2008-2012. כמו כן ניתן לראות גידול גם במספר העסקאות אשר הסתכם לכ- 900 עסקאות בין השנים 2013-2018 לעומת כ- 240 עסקאות בשנים 2008-2012.

העולם החדש:

במהלך השנים האחרונות ניתן לראות תכונה רבה בתחום ה- Construction-Tech, על ידי מספר לא מבוטל של חברות סטארט-אפ בתחום הנ"ל בישראל (בין 50 ל- 70 חברות) ומאות חברות טכנולוגיה הפועלות בתחום בשאר העולם. בנוסף, האיחוד האירופאי החל במתן תכניות מימון ותמיכה לחברות טכנולוגיה בענף הנדל"ן במסגרת תכנית ה- EUH2020. גם בישראל, רשות המסים הטמיעה תיקון לחוק עידוד השקעות הון כך שגם מפעל טכנולוגי מועדף יוכל לזכות בהטבות מיסויות.

ההיבטים הטכנולוגים בענף הנדל"ן מתמקדים במספר ורטיקליים עיקריים, כגון: פיקוח וניתור באתר הבנייה, שיטות בנייה וחומרים מתקדמים, ניהול ועיבוד מידע לצורך תכנון מדויק, עיצוב ותכנון, ניהול ותחזוקת נכסים, מימון ופלטפורמות שיתוף ידע ועוד.

על קצה המזלג ניתן למנות מספר חידושים טכנולוגיים, דוגמת מציאות מדומה ומציאות רבודה המסייעות בהמחשה ומידול של פרויקטים עתידיים לרבות מעקב אחר התפתחות הבנייה אל מול ה- Blue print המקורי והתראה על סטיות במידה וקיימות; רחפנים המסייעים במעקב אחר קצב התקדמות הפרויקט, ניתור עובדים באתר הבנייה, סימון ותיחום של מתחם העבודה ועוד; רובוטים אוטונומיים ומדפסות תלת מימד המסייעים בתהליך הבנייה עצמו.

טכנולוגיה – מפחיד? תלוי את מי שואלים:

ניתן לחלק את הגישה של בני האדם לשינויים טכנולוגיים לשלוש קטגוריות:

  • ה-Innovators - הראשונים אשר מוכנים להתנסות ולהשקיע בטכנולוגיה החדשה (כ–2.5%);
  • אחריהם מצטרפים ה-Early Adapters-(כ-13.5%);
  • הצטרפות המונית בשלושה גלים נוספים כ"פטריות לאחר הגשם"

דוגמאות לכך ניתן לראות בכניסה לראשונה של Airbnb, Uber וכמובן מכשירי האייפון. בהסתכלות לעתיד ככל הנראה התנהגות דומה תהיה בשימוש ברכבים חשמליים ואוטונומים.

גם בתחום ה- Construction-Tech ניתן לראות כי קיימים משקיעים וקרנות הון סיכון אשר הרימו את הכפפה ומבצעים השקעות בטכנולוגיות חדשות. כך למשל, על פי סקר שנערך על ידי KPMG בספטמבר 2018 בקרב עשרות מנהלים בתחום הנדל"ן העולמי עולה כי על אף ש- 93% מבין משתתפי הסקר מסכימים כי חברות מסורתיות צריכות להתחיל את התקשרותן עם תחום Construction-Tech בכדי להישאר עדכניים אל מול שאר הכלכלה המשתנה בעולם, רק 30% מאותם משתתפים היו מוכנים להשקיע כסף בסטרטאפים בתחום.

לסיכום, תעשיית ה- Construction-Tech בעולם נמצאת בצמיחה משמעותית מאוד בחמש השנים האחרונות וניכר כי החידושים הטכנולוגיים הולכים להיות Disruptor לתעשיית הנדל"ן בכללותה. בישראל, התעשייה קורמת עור וגידים בשנתיים האחרונות ונמצאת בשלב זה מתחת לרדאר של המשקיעים הגדולים ושל שחקני הנדל"ן המסורתי. יש מספר לא מבוטל של חברות סטארט-אפ ישראליות בתחום אבל ניכר כי האתגרים העיקריים בשלב זה הם חשיפה למשקיעים פוטנציאלים ולחברות נדל"ן מסורתיות.

מהמתרחש בעולם אנו למדים כי תעשיית ה- Construction-Tech הציבה תמרור אזהרה בפני שחקני הנדל"ן המסורתי שחייבים לשנות את דפוסי החשיבה שלהם ולהתכונן "ליום שאחרי" ולהתחיל להטמיע היבטים טכנולוגיים על מנת להישאר שחקנים רלבנטיים ויעילים.

הציטוט של צ'ארלס דרווין מתמצת בצורה יפה את המהפכה המתחוללת בענף הנדל"ן המסורתי:

.It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent"

"It is the one most adaptable to changes

משרדינו מתמחה בליווי פיננסי ומיסויי של חברות נדל"ן, חברות טכנולוגיה וחברות בתחום

ה-Construction Tech על מכלול היבטיו.

נכתב בשיתוף עמית שפונד, יועץ בתחום חדשנות בעולם הנדל"ן