01/11/2016

השילוב בין ההתפתחות המואצת של טכנולוגיות המידע לדרישות הגוברות לתכנון פיננסי אמין ומדויק יותר, הביא לפיתוח מתודולוגיית ניהול חדשה המיועדת לסייע לארגונים תעשייתיים ליהנות מניהול רווחיות כוללת: IPP – Integrated Profit Planning.

סקירה קצרה זו מציגה את יתרונות המתודולוגיה החדשה ומרכיביה, ככלי עזר חדש העומד לרשות מנהלי כספים, בדגש על ארגונים תעשייתיים.

תכנון פיננסי: היום ומחר

מניסיוננו, רוב החברות פעלו עד היום בצורה הבאה:

  • תוכנית עסקית לטווח זמן של 3-5 שנים, המתעדכנת באופן מקוצר מדי שנה.
  • התקציב השנתי נגזר מתוך התוכנית העסקית, ומתעדכן מדי שנה בפרטים נוספים, בהתאמה למידע שנוסף ולהנחות העבודה המתעדכנות.
  • התכנון הפיננסי השנתי מתעדכן מדי חודש,  בהתאם לזמן שנותר עד לסוף שנת העבודה ולשינויים שחלו עד כה, במטרה ליצור תמונה שנתית מפורטת בדומה לתקציב.

 לעיתים תכניות אלה מקושרות לפרטים תפעוליים בסיסיים, כמו היקף הייצור והוצאות כלליות, אך רק לעיתים רחוקות הן כוללות מידע מפורט המאפשר להפיק מתוכן תובנות ניהוליות משמעותיות, ולרוב הן משקפות את התוצאות הכספיות שהושגו עד עתה. 

בחברות גדולות המחולקות ליחידות חטיבות עצמאיות, מבצעת על-פי-רוב כל אחת מהן תכנון עצמאי המתבסס על תהליכים, טכנולוגיות, הנחות עבודה ומונחים שונים, באופן המקשה לאחד את הנתונים ולהציג אותם במבט כולל המשקף את ביצועי הארגון כולו.

על רקע זה הולכת וגוברת הדרישה ממחלקות הכספים בארגונים לתרום ערך נוסף לארגון באמצעות מתן כלים חדשים ומשוכללים יותר המשפרים את איכות ומהירות תהליכי קבלת ההחלטות של לקוחותיהם "הפנימיים". שילוב של דרישות אלה עם התפתחות הטכנולוגיה הביא לפיתוחה של מתודולוגיה חדשה לניהול רווחיות כוללת,  IPP – Integrated Profit Planning.

מרכיביה של מתודולוגיה זו זהים לכאורה לאלה הקיימים כיום, אך שונים מהם הן בתכולתם והן באופן השימוש בהם ובתועלות המשופרות שהם מספקים לצרכי קבלת החלטות:

תחזית מתגלגלת (Rolling Forecast) – המאפשרת תחזית פיננסית מדויקת יותר בטווח המיידי, תוך התאמה לתוצאות עדכניות, מדדים תפעוליים ושינויים בהנחות ובתכניות העבודה, ומעוצבת על-פי-רוב לטווח של 15-18 חודשים.

תוכנית עסקית (Business Plan) – המאפשרת תחזית פיננסית מדויקת יותר בטווח המיידי, תוך התאמה לתוצאות עדכניות, מדדים תפעוליים ושינויים בהנחות ובתכניות העבודה, ומעוצבת על-פי-רוב לטווח של 15-18 חודשים.

תקציב (Budget) – המאפשרת תחזית פיננסית מדויקת יותר בטווח המיידי, תוך התאמה לתוצאות עדכניות, מדדים תפעוליים ושינויים בהנחות ובתכניות העבודה, ומעוצבת על-פי-רוב לטווח של 15-18 חודשים.

IPP: במה זה שונה ובמה זה עוזר?

המתודולוגיה החדשה שומרת כאמור על מרכיביה הותיקים של התוכנית הפיננסית המסורתית 

(תוכנית עסקית, תקציב ותחזית) אך אופן השימוש בכל אחד ממרכיבים אלה משתנה, באופן המעניק  לארגון את היתרונות הבאים:

  • שיפור יכולותיה של יחידת הכספים  למתן "תמונה פיננסית" מהירה, עשירה ומדויקת יותר, וחיזוק מעמדה כתורמת לתהליכי קבלת ההחלטות העסקיות של הארגון.
  • שיפור כולל באפקטיביות הכוללת לאורך זמן, תוך הפניית המשאבים לפעילויות ומוצרים המעניקים את התשואה הטובה ביותר.
  • השגת אחידות ורציפות של נתונים ודיווחים, בכל רחבי הארגון, באופן התורם לבהירות התוצאות ומסייע לתהליכי קבלת ההחלטות.
  • שיפור היכולת למדוד "ולכמת" תכניות שונות בארגון, וחיזוק האחריות לאיכות הביצועים התפעוליים והעסקיים המושגים בהן.

"תחזית מתגלגלת" 

כאמור, מהווה "התחזית המתגלגלת" את הליבה של מתודולוגיית IPP, המשפיעה באופן משמעותי על יתר מרכיבי המערכת. היכולת לצפות קדימה, בכל עת, לטווח של 15-18 חודשים, מהווה נקודת התייחסות חדשה, מעודכנת ועשירה יותר, התורמת לתהליכי הערכה וקבלת החלטות. 

  תחזית "רגילה" תחזית "מתגלגלת"
תקופת הזמן שנה קלנדרית (12 חודשים) 15-18 חודשים קדימה
מקור הנתונים התכנית הפיננסית השנתית  תחזית + נתוני הביצוע בפועל
תדירות העדכון בד"כ עדכון רבעוני + חודשי  באופן רציף

שילובן של טכנולוגיות ותוכנות חדשות לאיסוף ולניתוח מידע בהיקפים גדולים ובעלויות נמוכות משמעותי מבעבר, מאפשר לאנשי הארגון להפיק תכניות מפורטות ומדויקות הרבה יותר:

ברמת המוצר -  תכניות מפורטות יותר, המאפשרות להפיק ולעדכן תחזיות של היקפי מכירות, רווחיות וכדומה.

תדירות – יכולת לעדכן ולהפיק תחזיות תוך זמן קצר ובכל רגע רצוי.

נתונים במימדים גיאוגרפיים – קבלת תמונה אחודה וכלל-ארגונית המאפשרת ניתוחי רווחיות לפי מוצרים, קווי ייצור ויחידות שונות הנמצאות בפרישה גיאוגרפית רחבה.

אוטומציה – שילוב מערכות וממשקים לאיסוף ועיבוד נתונים מכל רחבי החברה, מאפשר עדכון אוטומטי ורציף של נתונים אלה, תוך חסכון ניכר בעלויות ובמשאבים שנדרשו לכך בעבר, וריכוז המאמץ המקצועי בניתוח הממצאים באופן התורם לתהליכי קבלת ההחלטות בארגון.

ההשפעה על עיצוב התקציב השנתי

השימוש בתחזית "המתגלגלת" מאפשר גם לשפר את תהליך בניית התקציב השנתי, תוך התאמתו לנתונים העדכניים המופקים ברבעון האחרון של השנה החולפת ובסמוך לתחילת השנה הפיסקלית החדשה.

  התקציב "המסורתי" התקציב במתודולוגיית IPP
מקור הנתונים נגזר מהתכנית העסקית (BP) נגזר מעדכוני התחזית + משימות BP
משך ההכנה מספר חודשים שבועות ספורים בלבד
השימושיות אינו כולל פרטים עדכניים תומך בניהול ביצועים בזמן אמת

ההשפעה על הכנת התוכנית העסקית (BP – Business Plan)

בדומה להשפעה על תכנון וניהול התקציב השנתי, כך גם תורמת התחזית "המתגלגלת" לקיצור ופישוט תהליכי ההכנה של התוכנית העסקית, המנוהלת בדרך כלל לטווח של 3-5 שנים.

  הכנת BP "מסורתית" התקציב במתודולוגיית IPP
מקור הנתונים לשנה הראשונה נתוני התכנית העסקית הקודמת נתוני התחזית האחרונה
המקור לשנים הבאות מבוססות על הנחות פיננסיות מבוססות על תכניות עבודה
רמת הפירוט מוגבלת פרטי התחזית העדכנית

IPP – העתיד כבר כאן

זמני הפיתוח וההשקה של מוצרים חדשים הולכים ומתקצרים, הלקוחות נעשים מודעים יותר ויותר למגוון ההזדמנויות המוצעות להם בשוק ושואפים להקטין עלויות, והשוק כולו הופך לתחרותי יותר מיום ליום.

כל אלה מביאים ללחץ גובר והולך של הנהלות הארגונים לקבלת תחזיות ומידע שיוכל לתרום לשיפור בביצועים התפעוליים והפיננסיים גם יחד. אימוץ העקרונות והכלים אותם מציעה מתודולוגיית IPP יסייע ליחידות הכספים בארגונים לתרום למאמץ אסטרטגי זה – באמצעות שיפור הדיוק והנראות של התכניות השונות, חיזוק התיאום ושיתוף הפעולה בין כלל יחידות הארגון, ובכך למצב את עצמן כשותף אסטרטגי ובעל תרומה ייחודית ומשמעותית לליבה העסקית של הארגון.