30/06/2016

גם אם לעתים נדמה כך, ישיבה משותפת סביב לשולחן הדירקטוריון לא נועדה רק כדי לחזק קשרים ברשת חברתית תוססת של בכירים. דירקטורים, מעצם הגדרתם כהנהלה העליונה, אמונים על התווית האסטרטגיה של החברה בטווח הקצר והארוך. אבל עם זאת, מסתבר שלמרות התחרותיות הרבה והסביבה רוויית הסיכונים, למרות שהמשקיעים מצפים לכך, רק בשנים האחרונות דירקטורים החלו באמת להעמיק את המעורבות שלהם בכל הקשור לאסטרטגיה וסיכונים בארגון.

סקר שערכה בשנה האחרונה KPMG בקרב 1,000 דירקטורים ומנהלים בכירים ב-28 מדינות העלה כי 53% מהמשיבים סבורים שהדירקטוריון שלהם הגדיל את המעורבות שלו בגיבוש אסטרטגיות אלטרנטיביות. 61% מהם אמרו כי הדירקטוריון התחיל להתמקד יותר ויותר בשיפור המידע הקשור לסיכונים.

תוצאות הסקר מראות כי למרות שהדירקטוריונים העלו הילוך בכל הקשור לאסטרטגיה ולסיכונים, כמה תחומים עדיין נותרו טעוני שיפור משמעותי – למשל, יצירת חיבור נכון בין אסטרטגיה לסיכון וטיפול בחששות הגוברים בנושא אבטחת מידע.

ממצאי הסקר העיקריים:

  • הדירקטוריונים מגדילים את המעורבות באסטרטגיה – כולל ביצוע. 80% מהמשיבים אמרו כי הדירקטוריון הגדיל את מעורבותו ב-2-3 שנים האחרונות.
  • הדירקטורים עדיין לא מצליחים לחבר טוב מספיק בין אסטרטגיה לסיכון: רק 50% מהמשיבים מרוצים מהאופן שבו נעשים קישורים בין אסטרטגיה לסיכון בישיבות הדירקטוריון.
  • קבלת מידע טוב יותר על סיכונים וגישה למומחים (עדיין) נמצאים בעדיפות ראשונה: הסקר העלה כי דירקטוריונים רבים נקטו באחרונה צעדים – או לפחות דנו בדרכים אפשריות – לשיפור יכולת הפיקוח על הסיכונים.
  • נושא אבטחת המידע דורש מומחיות רבה יותר, תשומת לב רבה יותר מצד הדירקטוריון כולו ואולי אף ועדה מיוחדת: המשיבים סבורים כי ישיבות הדירקטוריון צריכות לכלול יותר התייעצויות עם מומחים חיצוניים כדי לשפר את יכולת הפיקוח של הדירקטוריון על אבטחת המידע.
  • יש צורך לשפר את התקשורת בין הדירקטוריון לוועדות השונות בכל הקשור לפיקוח על סיכונים אסטרטגיים ותפעוליים: כמעט מחצית מהמשיבים לסקר אמרו כי יש מקום לשיפור התקשורת והתיאום בין הפורום המלא של הדירקטוריון לוועדות שמפקחות מטעמו על הסיכונים האסטרטגיים והתפעוליים המרכזיים.  

ממצא מעניין נוסף שהעלה הסקר הוא שמנהלי חברות בתחומי הפיננסים, בריאות ותקשורת/מדיה מקדישים זמן רב יותר באופן ניכר לסוגיות הקשורות בטכנולוגיה.