07/11/2016

מערכות הבינה העסקית (BI - Business Intelligence) מארגנות את הנתונים שנאספו מהמערכות השונות בחברה ומבצעות עליהם פעולות רבות, ובהן עיבוד, אחסון וניתוח. מערכת בינה עסקית היא מערכת אשר מספקת מידע שוטף וחיוני לקבלת החלטות מושכלות ואיכותיות בזמן אמת שיסייעו לארגון להתייעל ולהגדיל את רווחיו. ריכזנו עבורכם את שמונה הסיבות העיקריות להטמיע מערכת BI בארגון שלכם:

  1. תמיכה בקבלת החלטות – מערכת BI מאפשרת להנהלת החברה לקבל החלטות עסקיות מבוססות מידע עובדתי, תוך שימוש בכלים כדוגמת דוחות דינמיים ובחינת תרחישים אפשריים.
  2. בעלות על המידע – המערכת מאפשרת ניהול אפקטיבי של תהליכי עבודה. באופן זה הנהלת החברה יכולה להכתיב באיזה שלב תתבצע כל משימה, ועל ידי מי. כך למשל הנהלת החברה יכולה להגדיר תהליך עבודה מובנה (Workflow) תוך תעדוף המשימות לעובד.
  3. תצוגת Dashboard - לוח מחוונים המאפשר ריכוז המידע העסקי הרלוונטי באופן גרפי, נגיש ואינטואיטיבי.
  4. דרישות עסקיות – הקמת מערכת BI מחייבת בחינה וניהול של המידע הנדרש לקבלת החלטות – זו הזדמנות לייעול וליצירת מידע רלוונטי למקבלי ההחלטות בחברה.
  5. איכות המידע – באמצעות מערכת BI, הנהלת החברה יכולה לזהות פערים באיכות המידע המופק מהמערכות הפיננסיות והתפעוליות שלה ובכך לשפר את מידת האמינות של המידע בחברה.
  6. אחידות המידע – המערכת מאפשרת ליצור סטנדרטיזציה בין החטיבות השונות, ובכך מייצרת "אמת ארגונית אחת", וכן מייעלת את האינטגרציה בין היחידות השונות בארגון.
  7. כלי להערכת ביצועים –זהו כלי אמין ואובייקטיבי להערכת ביצועים תוך הגדלת השקיפות הארגונית באמצעות שיתוף המידע לכלל צרכני המידע.
  8. שיפור בבקרות הארגוניות –באמצעות בקרות אוטומטיות ואפקטיביות, נתיב בקרה ויכולות התרעה במייל.