מעטפת CFO

מעטפת CFO

טכנולוגיה מתוחכמת שתופסת תאוצה, הר מידע שמצריך מערכות חכמות לניהול וניתוח, מודלים עסקיים משתנים - כל אלה מצריכים מתודולוגיות דינמיות וראייה גלובלית עדכנית, המספקת כלים לשיפור הרווחיות וייעול התהליכים

ביקורת
צוותי מערך הביקורת שלנו מלווים חברות ציבוריות ופרטיות גדולות ובינוניות, לרבות סטארטאפים בתחילת דרכם, עמותות ומלכ"רים ומוסדות ממשלה. הצוותים פועלים בהתמחות סקטוריאלית, ומביאים עימם עשרות שנות ניסיון בישראל ובחו"ל

סקירה וביקורת דוחות כספיים

הטמעת תקינה ורגולציה

חוות דעת חשבונאית

ליווי תשקיפים וגיוסי הון

ליווי להבטחת תקנים חשבונאיים

אישורים לרשויות

 

יעוץ
היועצים שלנו מספקים פתרונות תפורים אישית לשיפור הביצועים העסקיים והגדלת רמת הרווחיות. אנו מלווים חברות בעולמות המיזוגים והרכישות, ניהול סיכונים בהנהלה ובדירקטוריון וכן מפתחים פתרונות בעולמות הדאטה אנליטיקס והסייבר

עסקי-ניהולי

בניית אסטרטגיה עסקית || ליווי עסקאות || ליווי מיזוגים ורכישות || מימון עסקי וגיוסי הון || הערכות שווי ותגמול עובדים || ייעוץ אסטרטגי תפעולי || ייעול וניהול שרשרת  אספקה

ביקורת פנים וניהול סיכונים

שירותי ביקורת פנים || ניהול סיכונים || ממשל תאגידי || עמידה ברגולציה - SOX ו-ISOX || קיימות || פרויקטים במשרדי ממשלה || בחינת הסכמי תמלוגים || מעילות והונאות 

ניהול סיכונים בפיננסים

ליווי חברות פינטק || תיקופי מודלים || אקטואריה וסולבנסי 2 || ISAE 3402  || FATCA, CRS || סקרי סיכוני IT || מעילות והונאות || איסור הלבנת הון

מערכות מידע

אסטרטגיית IT וניהול פרוייקטי IT || ליווי וניהול פרויקטי ERP || אבטחת מידע וניהול סיכוני סייבר || אנליטיקה ותובנות עסקיות מ-Big Data || יישום פתרונות דיווח, חיזוי ו-BI || התאמת מערכות המידע לדרישות המס || ניהול סיכוני IT, הרשאות ויישום מערכות GRC

מיסים
מומחי המיסים שלנו פועלים בעולמות המיסוי הישראלי והבינלאומי ומסייעים לחברות, החל משלב הסטארטאפ ועד לתאגידים בעלי פעילות גלובלית. לפירמה מחלקות ייעודיות המתמחות במיסוי מקרקעין, מע"מ, מכס ומיסוי יחידים

מיסוי ישראלי

ליווי עסקאות ובדיקת נאותות
ייעוץ שוטף ושינויי מבנה
תמריצים ומענקים
דיוני שומות ואישורים מיוחדים
מיסוי מקרקעין, מע"מ ומכס
מיסוי יחידים ותגמול עובדים

מיסוי בינלאומי

תכנון מבני אחזקה בינלאומיים
ליווי עסקאות
ניהול שרשרת אספקה גלובלית
מחירי העברה
יחידים ולקוחות פרטיים
הערכת מוכנות ל- BEPS

דסק אמריקאי

חשבונאות מס והפרשות בהתאם ל-US GAAP
דוחות מס אמריקאיים (פדרלי ומדינתי)
ליווי השקעות מוסדים ישראלים בארה"ב
השקעה בקרנות נדל"ן ופרייבט אקוויטי בארה"ב
מיזוגים ורכישות
טיפול בדיווחי גופים זרים לרשויות בארה"ב