27/05/2020

מחלקת רגולציה מהמובילות בפרקטיקה בארץ ובעלת ממשק לפרקטיקה רגולטורית ברשת KPMG. במסגרת עבודת המחלקה אנו מספקים קשת רחבה של שירותים בתחום הרגולציה אשר כוללים:

  • יעוץ בתהליכי רישוי לבנקים חדשים, סולקים וחברות תשלומים, חברות P2P, וחברות Fintech אחרות
  • ליווי בתהליכי הגשת בקשות ל- sandbox רגולטורי
  • בחינת רגולציה בינלאומית וסקר משווה לפרקטיקות בחו"ל
  • שירות ניטור רגולציה ישראלית וניטור רגולציה בינלאומית כסיוע למחלקות רגולציה וציות של תאגידים בנקאיים, גופים מוסדיים וגופים חוץ בנקאיים
  • יעוץ בפרקטיקות ניהול סיכונים – יישום הוראות BASEL (הלימות הון, מינוף, נזילות), סקרי סיכונים פיננסיים
  • יעוץ רגולטורי אסטרטגי
  • חדשנות ברגולציה וליווי סטארטאפים בתחום ה- Regtech

 שותפים:

יבגניה קרמר – פרינסיפל, ראש מחלקת רגולציה וסיכונים