אורי שנער

שותף
מחלקת יעוץ אסטרטגי
oshinar@kpmg.com