איהאב עסלי

שותף
סקטור נדל"ן ותשתיות
aehab@kpmg.com
Asli Ehab