איילין טולדנו

שותפה
ראש מערך הפיננסים וחברת הוועדה המנהלת
etoledano@kpmg.com