אילנית אדסמן-נבון

שותפה
מחלקת ניהול סיכונים פיננסיים
iadesman@kpmg.com