אלה אבנון

שותפה
מחלקת יעוץ אסטרטגי
eavnon@kpmg.com
Ella Avnon