אמיר שני

שותף
תחום ליווי עסקאות
ashani@kpmg.com
Shani Amir