אריה פונד

שותף
סניף ירושלים, מחלקה מקצועית, SEC
afund@kpmg.com
Aryeh Fund