אריק שפיר

שותף
ראש מערך טכנולוגיה
aspeier@kpmg.com
Ariel Speier