אריק שפיר

שותף
ראש מערך טכנולוגיה
asapeier@kpmg.com
Ariel Speier