ארנון אטיס

שותף
ראש מערך למידה ופיתוח מקצועי
aattis@kpmg.com
Arnon Attis