ארנון אטיס

שותף
ראש מערך הדרכות והכשרות
aattis@kpmg.com
Arnon Attis