אשר אדרי

שותף
ראש מערך נדל"ן ותשתיות
aedri@kpmg.com
Asher Edri