גד סומך

שותף
יו"ר הפירמה
gsomekh@kpmg.com
Gad Somekh