דבורה ויזל

שותפה
תחום הביטוח
dvizel@kpmg.com
Dvora Vizel