דודי דמבינסקי

שותף
מחלקת יעוץ אסטרטגי
ddembinsky@kpmg.com