דורון דבי

שותף
ראש מערך הביקורת וחבר הוועדה המנהלת
ddabby@kpmg.com