דיויד קריסמן

שותף
מנהל סניף ירושלים, ראש תחום מלכ"רים
dkrisman@kpmg.com