דינה פסקא רז

שותפה
ראש מערך הטכנולוגיה וראש מערך המיסוי הבינלאומי
dpasca@kpmg.com
Dina Pasca Raz