דנה פרי לוי

שותפה
סקטור טכנולוגיה
danalevy@kpmg.com
Dana Pery Levi