דני ויטאן

שותף
ראש המחלקה המקצועית
dvitan@kpmg.com
Danny Vitan