זאב רותם

שותף
ראש מחלקת יעוץ אסטרטגי
zrotem@kpmg.com