חי לגזיאל

שותף
סקטור נדל"ן ותשתיות
hlagziel@kpmg.com
Hai Lagziel