ג'יג'י טובר

דירקטורית
מערך מיסוי בינלאומי
gtover@kpmg.com
Gigi Tover