טל זהרני

שותף
סקטור נדל"ן ותשתיות, ראש תחום תגמול
tzaharani@kpmg