יעל בן שלום

שותפה
מחלקת ניהול סיכונים פיננסים
ybenshalom@kpmg.com