ישראל אליהו

שותף,
סקטור פיננסים, סקטור נדל"ן ותשתיות