ליאור כספי

שותף
סקטור טכנולוגיה
lcaspi@kpmg.com
Lior Caspi