מורן בן גיגי

שותף
ראש תחום Data & Analytics
mbengigi@kpmg.com
Moran Ben Gigi