מירי יוסקוביץ

שותפה
סניף ירושלים
myoskowitz@kpmg.com
Miri Yoskowitz