עופר סלע

שותף
סקטור טכנולוגיה
osela@kpmg.com
Ofer Sela