עידית בלנק ורול

שותפה
ראש תחום מזון וקמעונאות
ivarol@kpmg.com
Idit Blank